هنر و معماری آتروسک ها

هنر و معماری آتروسک ها

هنر و معماری آتروسک ها

 اتروسک ها از اقوام ساکن در ناحيه مرکزی ايتاليا توسکانی امروز بودند که در اواسط هزاره اول پيش از ميلاد دولت شهر هايی را تشکيل داده بودند، بنا به گفته هرودت مورخ يونانی آن ها از ليدی واقع در آناتولی به سرزمين ايتاليا مهاجرت کرده بودند. اتروسک ها با شهرک هايی که يونانی ها و فينيقی ها در سواحل جنوبی ايتاليا برپا کرده بودند، داد و ستد داشتند و با برخورداری از هنر و فرهنگ اين دو ملت، فرهنگ شکوفايی را در سده های ششم و پنجم پيش از ميلاد پديد آوردند. در پايان سده ششم پيش از ميلاد مردمان ساکن منطقه ای که شهر روم مرکز آن بود، بر عليه اتروسک ها شوريدند و اعلام استقلال کردند و به تدريج بر قلمرو ايشان مسلط شدند و در سده سوم پيش از ميلاد قلمرو اتروسک ها به جزئی از قلمرو کشور نوظهور تبديل و هنر و فرهنگ آن ها در فرهنگ روم ادغام شد.

 اتروسک ها فقط از سرمشق های يونانی استفاده نکرده، بلکه هنر خاص خود را نيز خلق کردند. هنر و معماری آن ها ساده و روستايی مآب است، اما برخی از آثار آن ها بسيار هنرمندانه ساخته شده اند. نقشه معابد آن ها به شکل مربع ساده ای با ايوانی ستون دار و سقفی شيروانی مانند بود که بر روی سکويی نسبتاً بلند ساخته می شد و بر لبه بام تنديس های از جنس گِل پُخته قرار می دادند. از ديگر ويژگی معماری آن ها استفاده از تاق های گهواره ای در ورودی شهر ها بود که روش ساخت آن را از يونانی ها فراگرفته بودند. اين نوع تاق بعداً الگويی برای معماری رومی ها شد از ابتکارات ديگر آن ها، ايجاد خيابان های عمود بر هم بود.

این پاورپوینت 19 صفحه ای به معرفی قوم آتروسک و بررسی شیوه زندگی و هنرها و رسم ورسومات این قوم میپردازد

پاورپونتی در زمینه هنر و معماری قوم قدیمی آتروسک که شامل معرفی این قوم و تحلیل و بررسی شیوه زندگی و هنر و رسم و رسومات این قوم میباشد.

فایل مورد نظر قابل ویرایش می باشد.